Telefon Hovedkontor / Booking

+47 99 15 20 28

Regnskapskontor

Jan – Egil Nilsen

+4790013957

Salgsavdeling / Installasjon

+47 95 84 17 90

Epost Hovedkontor/Booking:

post@konsert-teknikk.no

Epost Regnskap:

regnskap@konsert-teknikk.no

Epost Salgsavdeling nytt og brukt:

salg@konsert-teknikk.no